Transparència

D’acord amb l’article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat Valenciana, de transparéncia, bon govern i participació (DOGV 7500,08/04/2015) Xarxa Teatre S.L. ha rebut ajudes de l’Institut Valencià de Cultura per valor de 125.814,00 € per a l’any 2022 i 130.000,00€ per a l’any 2023  per a la co-producció internacional XL, així com, la gira dels 40 anys (2022-2023), l’assisténcia a Fires i l’edició de la revista Fiestacultura.

D’acord amb l’article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat Valenciana, de transparéncia, bon govern i participació (DOGV 7500,08/04/2015) Xarxa Teatre S.L. ha rebut durant l’any 2021 ajudes de l’Institut Valencià de Cultura per valor de 74.848€ repartides de la següent forma:

7.348€ per a la assistència a la Mostra d’Alcoi, Fia Tárrega, Umore Azoka i Mercartes.

7.500 € com a subvenció a la revista internacional trimestral de Arts de Carrer, Fiestacultura.

60.000€ per a la producció de Biohàbitat, la tercera part de la trilogia Distopia.

D’acord amb l’article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat Valenciana, de transparéncia, bon govern i participació (DOGV 7500,08/04/2015) Xarxa Teatre S.L. ha rebut durant l’any 2020 ajudes de l’Institut Valencià de Cultura per valor de 68.717,00€ repartides de la següent forma:

3.117€ per a sufragar les pérdues ocasionades per les suspensions XX a Vitoria i Veles e Vents a Pforzheim (Alemania) previstes i no executades per a l’any 2020 a causa de la COVID-19.

5.600 € com a subvenció a la Revista internacional trimestral de Arts de Carrer, Fiestacultura i per a l’edició del llibre Paisajes Escénicos.

60.000€ per a la producció d’Ecocidi, la segona part de la trilogia Distopía.

xarxa_horz4

© XARXA TEATRE 2022